medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Pośrodku/Splot

Pismo medioznawczo-filmoznawcze Pośrodku wykroczyło poza teren Instytutu Sztuk Audiowizualnych i pod nazwą Splot podbija światowy rynek czasopism kulturalnych.

Zapraszamy na stronę nowego kwartalnika interdyscyplinarnego: splot.art.pl.