medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Trzeci numer magazynu "Pośrodku" (część monograficzna) poświęcony będzie problematyce nowym zjawiskom audiowizualności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich tekstów. Preferowana długość: 6-10 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie). Prosimy o przysłanie tekstów do 25 maja 2006 pod adres: posrodku@filmoznawcy.pl. Wybrane teksty zostaną wydane w wiosennym numerze "Pośrodku".

Nowe nawigacje. Nowe i nieznane zjawiska w mediach i filmie.
Nowe perspektywy badawcze.

Współczesne media oraz kino są zjawiskami bardzo heterogenicznymi. Obok głównych nurtów rozwijają się coraz bardziej zróżnicowane modele audiowizualności. Z jednej strony zmiany te wiążą się z wielkimi zmianami, którymi podlegają globalizujące się społeczeństwa. Innym powodem jest wyczerpanie się klasycznych form. Prócz tego istnieje cała grupa wartych uwagi zjawisk, które nie zyskały w Polsce omówienia. Odmienne jakości wymagają także nowego zaplecza teoretycznego. Na czym polega specyfika nowej audiowizualności? Skąd bierze się wielość zmian? Jak należy je badać?

Hasła wywoławcze:
Nowe media, nowa audiowizualność, video art, video instalacja, kino alternatywne i niszowe, nowa publiczność (?), nieznane teksty telewizyjne, nowe perspektywy badawcze, kino wobec telewizji, nowe kino, gry komputerowe.

Powyższy zestaw jest jedynie sugestią - zachęcamy do sięgnięcia do własnych źródeł.