medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Drugi numer magazynu Pośrodku (część monograficzna) poświęcony będzie problematyce cielesności w mediach, sztuce nowych mediów oraz filmie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich tekstów. Preferowana długość: 6-10 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie). Prosimy o przysłanie tekstów do 20 marca 2006 pod adres: posrodku@filmoznawcy.pl. Wybrane teksty zostaną wydane w wiosennym numerze "Pośrodku". Redaktorem wydania jest Samuel J. Nowak - wszelkie pytania i kontakt: samuel.jonatan@op.pl.

Ciało i cielesność w mediach audiowizualnych, sztuce nowych mediów i filmie

Nie ulega wątpliwości zmiana statusu ciała we współczesnych społeczeństwach Nowoczesność jak żadna inna epoka podporządkowała sobie cielesność. Efektem tego jest zróżnicowany dyskurs ciała, który wykazuje jednak pewne prawidłowości. Z jednej strony ciała poddaje się nieustannemu reżimowi i procesom normalizacji, z drugiej natomiast na światło dzienne wychodzą Foucaultowskie nie-ciała, uboczne efekty procesu produkcji podmiotów. Cielesność wymuszona jest sposobem bycia w społeczeństwie; nowoczesność i ponowoczesność rzeźbią ciało poprzez najróżniejsze procesy. Jak ten problem odczytamy z perspektywy mediów i filmu? Na ile media uwikłane są w dyskurs ciała? Na ile go kreują, w jakim stopniu przetwarzają, gdzie i jak dokonują się zmiany?

Hasła wywoławcze, proponowani autorzy oraz twórcy:
reżim ciała i nowoczesność, ciało ponowoczesne, nie-ciała, ciało i tożsamość, anestetyka, socjologia ciała, ciało-władza, Michel Foucault, Judith Butler, Izabela Kowalczyk, Zygmunt Bauman, Zbigniew Libera, Alicja Żebrowska, Katarzyna Kozera, Pipilotti Rist, Marina Abramovic, Matthew Barney.

Powyższy zestaw jest jedynie sugestią - zachęcamy do sięgnięcia także do własnych źródeł.