medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Grupa "PLETO"

W nocy z 27/28 października 2005 r. w porozumieniu z Kołem Naukowym Medioznawców przy ISzA UJ w Krakowie powołana została do Życia grupa "PLETO".

"PLETO" jako inicjatywa indywidualna, bezinteresowna i niekomercyjna stanowić ma w ramach Koła Medioznawców niezależną jednostkę badawczo-praktyczną.

Jako główny cel swojej działalności "PLETO" wyznacza sobie prowadzenie intuicyjnych, nieskrępowanych w wymiarze kreacji Poszukiwań Form i Ekspresji w przestrzeni mediów audiowizualnych.

"PLETO" jest tym, czego sam pragniesz; czym sprawisz, by było dla Ciebie.

"PLETO" realizować się będzie w cyklu kolejnych Wyzwań, które - wybierane wspólnie bądź indywidualnie - otwierać będą obszar napięć, czyli każdorazową Przygodę znajdującą swoją finalizację w Konfrontacji (spotkanie z publicznością i prezentacja prac).

"PLETO" zakłada również prowadzenie aktywności w celach samokształcenia tj. organizacji spotkań - warsztatów z artystami i praktykami mediów audiowizualnych; projekcji z zakresu form filmowych i parafilmowych oraz video; jak i utworzenie własnej Mediateki - czyli zbioru dzieł z dziedziny szeroko pojętych sztuk audiowizualnych (film, video, muzyka, artystyczny cd-rom, animacja komputerowa, czy też rejestracji innych podobnych działań jak chociażby video-performance itd. itp.).

Ogólną i przyjętą przez wszystkich jej członków intencją "PLETO" jest zgrupowanie osób zainteresowanych praktyczną aktywnością i wspólną pracą twórczą z wykorzystaniem techniki i technologii mediów audiowizualnych.

(kontakt: mrzonki@o2.pl)