medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

O nas

Koło Naukowe Medioznawców powstało przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ z inicjatywy studentów filmoznawstwa (medioznawstwo jest specjalnością filmoznawstwa, którą studenci wybierają po trzecim roku - co nie znaczy, że jesteśmy zamknięci na studentów niższych lat). Zatem, ujmując w paru słowach, jesteśmy grupą zapaleńców, którym zależy na poszerzaniu własnych zainteresowań.

Zarząd:

Nasze propozycje form działalności:

Koło nie ma sztywnej struktury - "rdzeniem" naszej działalności są badania nad mediami, ale jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły dotyczące zarówno projektów, jak i nowych sekcji.

doc Statut Koła Naukowego Medioznawców.