medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Koło Naukowe Medioznawców UJ

Projekt badawczy
"Konstrukcje kobiecości męskości w najnowszej polskiej reklamie telewizyjnej"

koordynator: Samuel J. Nowak

I. Założenia projektu:
Projekt zakłada opis konstrukcji kobiecości i męskości w polskich reklamach telewizyjnych. Zamierzamy dokonać analizy filmów reklamowych i odkodować dominujące w nich typy kobiecości i męskości. Chcemy zastanowić się jakie to wizerunki, co leży u ich postaw, do jakich ideologii odwołują się ich twórcy. Jacy są reklamowi mężczyźni, jakie kobiety? W jaki sposób charakter reklamowanego produktu wpływa na sposób prezentacji ról płciowych? W jaki sposób płci porównywane są ze sobą. Czy istnieją momenty transgresji, czy też przestrzegana jest zasada binarności płci? W jaki sposób reklamy popularyzują nowe tożsamości płciowe? Zamierzamy także zbadać czy genderowe konstrukcje płci odzwierciedlają społeczne stereotypy i wyobrażenia oraz czy - i jeśli tak to w jaki sposób - podlegają ewolucji. Analiza będzie obejmować reklamy pojawiające się w jednym z ogólnopolskich kanałów telewizyjnych, obejmujących swym zasięgiem ponad 80% gospodarstw domowych.

II. Metodologie:

III. Materiał badawczy: