medioznawcy

GŁÓWNAAktualnoąci O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejącie na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

plakat
program

ArsElectronica

17-18 stycznia 2008

Czwartek, 17 stycznia

9:30 - 13:00

Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, sala 24
Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Eugeniusz Wilk,
Katarzyna Otulakowska i Joanna Walewska

Panel I Społeczny wymiar mediów audiowizualnych i elektronicznych

13:15 - 16:00

Panel II Od-krywanie sztuki nowych mediów

17:00 - 19:00

Panel III Nowe media - czyli treść kontra kontekst

Piątek, 18 stycznia

10:30 - 12:00

Ul. Straszewskiego 27, sala 105

(!!!) Wydarzenie specjalne: wykład w gmachu Academia Electronica (Second Life, Second Krakow; 223, 153, 21) transmitowany na żywo również w RL

Sidey Myoo (Patron of Academia Electronica SL), Sztuka elektronicznej materii (gościnnie udział w wykładzie weźmie dr hab. Michał Ostrowicki - Instytut Filozofii UJ)

12:30 - 15:00

Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, sala 24

Panel IV Nowa sztuka - nowe wyzwania

16:00 - 19:00

Panel V Media i człowiek

Patronat:
Kariera e-biznes