medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

pdf Szczegółowy program konferencji ArsElectronica.

Plakat konferencji ArsElectronica: podgląd w formacie jpg (480 kB) || Wersja do druku (pdf, 3.7 MB).

Plan konferencji naukowej

ArsElectronica

poświęconej zagadnieniom mediów audiowizualnych i elektronicznych
Kraków, 12-13 stycznia 2007
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, sala 23

Program konferencji.

piątek, 12 stycznia 2007

10:00 - 12:30

Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
Samuel J. Nowak i Joanna Walewska

Panel I: Media, polityka, społeczeństwo

1. Jerzy Stachowicz (UW) Nowe narzędzia flaneura - osobiste urządzenie cyfrowe, czyli nowe media na ulicy
2. Beata Sałek (UWr) Wpływ środków masowego przekazu na opinię społeczną w kontekście pozacenzuralnych regulacji działalnosci mediów
3. Agnieszka Majer (UJ) Czy istnieje równouprawnienie w mediach?
4. Przemysław Baciak (AP) Polityczne fora dyskusyjne. W poszukiwaniu nowego medium obywatelskiej deliberacji

12:45 - 15:30
Panel II: Nowe media, nowa sztuka
Moderatorka: Magdalena Mazik

1. dr Agnieszka Kamrowska - Transgresja w sztuce nowych mediów - przypadek Chrisa Cunninghama
2. Izabela Franckiewicz (UŁ) Synestezja obrazu i dźwięku w sztuce mediów elektronicznych
3. Maciej Demko (UMK) Cyfrowe technologie w architekturze
4. Joanna Kopeć (AGH) Spojrzenie z perspektywy socjologicznej na sztuke sieci - net art - i jej twórców
5. Robert Pruszczyński (UW) Wideoklipowe Genezis Moloko i Roisin Murphy

Przerwa obiadowa 15:30 - 16:45

16:45 - 18:45
Panel III: Telewizja
Moderator: Samuel J. Nowak

1. Adrian Adamczyk (UJ) You Tube - "telewizja" nowej demokracji medialnej
2. Anna Hebda (UW) Jesteśmy w kuchni, czyli rama interpretacyjna dyskursu kulinarnego w telewizji
3. Katarzyna Zima (AGH) Kształtowanie ról w programach reality shows w ujeciu dramaturgicznej teorii interakcji Ervinga Goffmana
4. Justyna Tabaszewska (UJ) Pogranicza mediów, pogranicza gatunków. O reportażu

sobota, 13 stycznia 2007

9:30 - 11:30
Panel IV: Internet (część 1): rzeczywistość online
Moderatorka: Katarzyna Wilk

1. dr Anna Nacher - On-line: nowe sytuacje?
2. Piotr Urbanik (UJ) Gra on-line jako swiat równoległy. Fenomen Ogame.pl.
3. Artur Wieczorek (UJ) Alternate Reality Games
4. Lucyna Gawuć (UW) Profile osobowe użytkowników serwisu społecznościowego grono.net - spojrzenie lingwistyczne

11:45 - 13:45
Panel V: Internet (część 2)
Moderatorka: Katarzyna Wilk

1. Dr Monika Górska-Olesińska - Metodologie badań nad Internetem
2. Maria Kobielska (UJ) Narracja a nowe media
3. Seweryn Rudnicki (UJ) Internet i ciało
4. Bartosz Kosinski (UJ) Psychologia komunikatorów internetowych

Przerwa obiadowa: 13:45 - 14:45

14:45 - 16:45
Panel VI: Media, płeć, tożsamość
Moderator: Samuel J. Nowak

1. Agnieszka Niezgoda (UW) Nowy meżczyzna, nowe spojrzenie. Wzorce męskości w reklamie
2. Aleksandra Skiba (US) Cyberdionizje
3. Katarzyna Wojnicka (UJ) Stereotypy kobiecości meskości w Internecie
4. Łukasz Knap (UW) Kulturowe obiegi pożądania w internetowych czatach erotycznych

17:00 - 19:00
Panel VII: Nowe media, nowe konteksty
Moderatorka: Joanna Walewska

1. Magdalena Mazik (UJ) Koncepcja aury Waltera Benjamina wobec sztuki wideo
2. Alicja Bożejewicz (US) Generacja SMS
3. Sebastian Liszka (UJ) Electronic Moon. Elektroniczność objawiona
4. Witold Mrozek (UJ) Ciało, video, performance