medioznawcy

GŁÓWNAAktualności O NASPodział na sekcje, medioznawcy w ISzA KONFERENCJEOrganizowane przez nas konferencje PROJEKTYProjekty badawcze w toku i planowane POŚRODKUNasze pismo instytutowe BIBLIOTEKAWirtualna biblioteczka tekstów i książek o tematyce medioznawczej SZTUKASztuka nowych mediów LINKICiekawe Strony KONTAKTJak się z nami skontaktować FORUMNowe forum studentów filmoznawstwa FILMOZNAWCYPrzejście na stronę www.filmoznawcy.pl
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Aktualności:

kinematokomorka

25.11.2011:

Rozdzielczość Chleba Offline #1

Zapraszamy na inaugurację Rozdzielczości Chleba, nowego wydawnictwa, które będzie zajmowało się wprowadzaniem do obiegu eksperymentalnej i nowomedialnej literatury oraz badaniem cyberkultury.

WYDARZENIA:

19:00 – Promocja książki „Remiks. Teorie i Praktyki” (red: Michał Gulik, Paulina Kaucz i Leszek Onak). W dyskusji panelowej udział wezmą: dr Anna Nacher, Michał Gulik, Paulina Kaucz, Kaja Klimek. Książka jest owocem konferencji Ars Electronica: Remixed & Remastered, zorganizowanej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Koło Naukowe Medioznawców UJ i Fundację Liternet.

20:00 – Prezentacja pierwszego numeru pisma „Rozdzielczość Chleba” oraz odczytanie manifestu. W numerze: Bromboszcz, Onak, Pawlicka, Podgórni, Płucienniczak, Pułka i inni. W programie przewidziane cudowne rozmnożenie chleba, nabiału i wina.

MIEJSCE: Klub Migawka (dawny Lokator), Krakowska 27, Kraków

TERMIN: 3 grudnia (sobota) 2011 roku

Więcej informacji na: http://fundacjaliternet.pl/rozdzielczosc-chleba-offline-1/

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/128877110555545/

16.04.2011:

KN Medioznawców UJ patronuje konkursowi Kinematokomórka i panelowi dyskusyjnemu "Telefon komórkowy - narzędzie (p)o(d)glądu", organizowanym przez Tarnogórskie Centrum Kultury.

http://www.tck.net.pl/aktualnosci,559

http://www.tck.net.pl/aktualnosci,566

kinematokomorka

16.03.2011:

Ars Electronica: program konferencji

Program konferencji Ars Electronica: Remixed & Remastered, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Kraków 24-25 marca 2011 r.

pdf Ars Electronica - program (wersja pdf)

doc Ars Electronica - program (wersja doc)

15.02.2011:

Ars Electronica: Konkurs na remiks "Remikstura"

remikstura plakat

Miło nam donieść, że współorganizatorem Konferencji Ars Electronica: Remixed & Remastered została Fundacja Liternet, zajmująca się promocją literatury w internecie i udostępnianiem nowych przestrzeni technologicznych dla literatury i sztuki.

Razem chcialibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konkursie na remiks literacki "REMIKSTURA", którego wyniki ogłosimy 24-25 marca podczas Konferencji. Szczegóły i regulamin konkursu znaleźć można tutaj.

Jednocześnie informujemy, że termin przesyłania abstraktów referatów został przedłużony do 28 lutego. Planujemy również pokonferencyjną publikację.

26.01.2011:

ars electronica plakat

Koło Naukowe Medioznawców UJ zaprasza do udziału w 4. Ogólnopolskiej konferencji naukowej Ars Electronica, tym razem poświęconej kategorii remiksu. Konferencja odbędzie się 24-25 marca 2011 r. w Krakowie, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ.

pdf Call for papers

10.04.2009:

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji ARS ELECTRONICA! W tym roku poświęconą strategiom oporu w nowych mediach.

25.03.2009:

w imieniu Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego GENDER przy UMK oraz Fundacji Fabryka UTU chciałabym zaprosić Państwa na studencką konferencję naukową poświęconą problematyce cielesności w kulturze, która odbędzie się w Toruniu w dniach 21 i 22 maja 2009.

Chcielibyśmy poświęcić ten czas na rozmowę o statusie i miejscu, jakie we współczesnym świecie zajmuje nagość i pojęcia z nią związane, takie jak na przykład obsceniczność, erotyka, czy pornografia. Chcemy porozmawiać o różnych aspektach nagości i obnażaniu (się), przyjrzeć się odniesieniom symbolicznym i metaforycznym, które wiążą się z tymi zagadnieniami. Proponowany przez nas temat jest bardzo szeroki i, mamy nadzieję, będzie dobrą okazją do podjęcia dyskusji na polu etycznym, społecznym i politycznym.

Gorąco zachęcam do zgłaszania propozycji referatów.

Joanna Palmowska
wiceprzewodnicząca MSKN GENDER

www.gender.umk.pl/konferencja/

16.02.2009:

pdf Zaproszenie na I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów, który odbędzie się 7 maja 2009 roku w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi plikami i liczymy na to, że spotkamy się w maju w Warszawie na wspólnych obradach.

doc Zgłoszenie.

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego
Prezes KNOPM im. Stefana Kisielewskiego Tomasz Gackowski, gackowski.tomasz@op.pl
Vice-prezes KNOPM im. Stefana Kisielewskiego Aleksandra Balcerzak, balcerzak.aleksandra@gmail.com

24.01.2009:

30 stycznia (piątek) o godz. 19, w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej

Organizatorzy krakowskich spotkań o nowych mediach "Witajcie w realu" - Koło Naukowe Studentów Elektronicznego Przetwarzania Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego EPIcentrum - serdecznie zapraszają na wykład otwarty z przedstawicielami światowej sławy szwedzkiej szkoły mediów cyfrowych i zarządzania Hyper Island!

Goście opowiedzą między innymi o szkole, swoim podejściu do nauczania mediów cyfrowych i korzyściach płynących ze studiów.

Hyper Island, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, jest uważana za jedną z najlepszych na świecie szkół uczących mediów cyfrowych. Nadzwyczajna mieszanka wykładowców z różnych stron świata i możliwość odbycia międzynarodowego stażu sprawia, że co roku jej mury opuszczają znakomici, ukształtowani designerzy i menedżerzy, przygotowani do pracy w zawodzie. Co najważniejsze, absolwenci uczą się jak się uczyć - opuszczają Hyper Island z wiedzą jak dalej się rozwijać, co przydawać się będzie w ich dalszej karierze.

Więcej informacji o szkole znajduje się na stronie www.hyperisland.se

Wstęp wolny. Wykład w języku angielskim.

17.10.2008:

Zebranie Koła Naukowego Medioznawców działającego przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ

Serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku zebranie Koła Naukowego Medioznawców, które odbędzie się dnia 21 października (wtorek) o godzinie 13:45, koło sekretariatu ISzA, ul. Piłsudskiego 13

Porządek obrad:

Bardzo proszę o przybycie aktualnych członków Koła, jak również te osoby, które chciałaby się zaangażować w jego działalność w bieżącym roku akademickim.

Serdecznie zapraszam!
Joanna Walewska

8.12.2007:

Szczegółowy program konferencji ArsElectronica poświęconej zagadnieniom mediów audiowizualnych i elektronicznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 stycznia 2008 w Krakowie. SZCZEGÓŁY.

1.12.2007:

„Kultura i Historia” - numer specjalny pt. „Ludologia i gry komputerowe”

Celem planowanego numeru jest próba zdefiniowania funkcji gier komputerowych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. Chcemy przeanalizować w jaki sposób gry komputerowe skorelowane są z przeobrażeniami współczesnej kultury, a niejednokrotnie same je wywołują. Jednocześnie chcemy dokonać analizy i przeglądu metod i teoretycznych kategorii, adekwatnych do analizowania współczesnych gier (nie tylko komputerowych). Pozwoli to na próbę odpowiedzi na pytanie czy możemy współcześnie mówić, jak chcą niektórzy badacze, o nowej gałęzi badań humanistycznych czyli ludologii dziedzinie powołanej specjalnie do analizowanie gier i zabaw.

Gry komputerowe i ludologia jak współcześnie się zauważa, obejmują swoją problematyką liczne pola intelektualnej refleksji współczesnej humanistyki. Dlatego też do udziału w planowanym numerze zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin współczesnych nauk humanistycznych i społecznych: kulturoznawców, medioznawców, socjologów, psychologów, pedagogów, filozofów, filologów, politologów, historyków i innych. Interdyscyplinarność naszego przedsięwzięcia pozwoli zwrócić uwagę na wieloaspektowość poruszanej problematyki.

Problematyka:

 1. Teoria i metody badania gier
 2. Ludologia wśród dziedzin współczesnej humanistyki
 3. Ludologia i narratologia - konflikt czy kooperacja?
 4. Funkcje i role gier we współczesnej kulturze
 5. Gry komputerowe w kulturze konwergencji
 6. Gry komputerowe i inne media
 7. Czy gry komputerowe mogą być poważne?
 8. Sposoby kreowania tożsamości w grach komputerowych
 9. Perspektywy rozwoju gier komputerowych
 10. Antropologiczne aspekty gier - kreowanie znaczeń w działaniu
 11. Społeczności graczy - ponowoczesna forma przynależności
 12. Gry komputerowe a problem przemocy
 13. Gry komputerowe i płeć
 14. Gry komputerowe jako forma komunikacji

Uprzejmie prosimy o przesłanie tekstów artykułów do 3 stycznia 2008 roku na adres e-mail: radoslawbomba@gmail.com (Wszelkie pytania prosimy również kierować pod wskazany adres.) Z racji internetowego charakteru naszego czasopisma nie przewidujemy limitu stron artykułu.

7.12.2007

Informacje o konferencji Interfejsy sztuki (ASP Kraków, 7-9 grudnia 2007).

28.11.2007

pdf Informacje o konferencji

Międzynarodowa konferencja
Soft Machines and the Cinematographic Imaginary. Nowe media i film

Zapraszamy na międzynarodową konferencję Soft Machines and the Cinematographic Imaginary. Nowe media i film zorganizowaną przez Media Desk Polska we współpracy programowej z Centrum Sztuki WRO w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage

Piątek, 30 listopada 2007 r. Teatr Wielki w Łodzi, godz. 12:00 - 18:00

Konferencja jest próbą ukazania konsekwencji i możliwości, jakie w sferę produkcji i dystrybucji filmowej wnoszą ze sobą mobilność, multiplatformowość oraz technologiczny rozwój urządzeń komunikacyjnych.

Przedstawiając stanowiska artystów, uznanych międzynarodowych praktyków i ekspertów reprezentujących oddziałujące na siebie współcześnie dziedziny: teorię gier, telekomunikację, medioznawstwo, socjologię czy sztukę mediów, konferencja definiuje zjawiska zmieniające obecnie istotę kina.

www.wrocenter.pl/softmachines
www.mediadesk.com.pl
www.pluscamerimage.pl

17.10.2007:

Zapraszam na spotkanie inicjujące działalność Koła Naukowego Medioznawców UJ

odbędzie się
we wtorek, 23 października 2007 r. w ISzA (spotkajmy się przed pokojem asystentów) o godz. 17:15.

Sugerowany plan spotkania:

Joanna Walewska
zastępca prezesa
Koła Naukowego
Medioznawców przy ISzA UJ

17.09.2007

Kwartalnik SPLOT poszukuje autorów tekstów! Jeśli zagadnienia szeroko pojętej kultury nie są Ci obce, napisz na hubert [at] splot.art.pl.

9.06.2007:

13 czerwca (środa), godz. 20
Klub "U Louisa" - Rynek Główny 13
wstęp wolny

Marek Cieśla - DivX

Web 2.0 oraz rola społeczności w budowaniu tożsamości marki

We współczesnym świecie rola komunikacji stała się ważniejsza niż przekazy reklamowe. Budując markę firmy wciąż wykorzystuje sie te same mechanizmy marketingowe jak niedostępność, cena czy też marka kraju, z którego pochodzi usługa czy też produkt.
Nowe wyzwanie niesie Internet, który potrafi stworzyć markę globalnie, ale i trafić do potrzeb określonego klienta. Modele biznesowe się zmieniają, gdyż marki migrują z półek do internetu, a reklamy z telewizji do społeczności internetowych. To, co nas czeka to nowy rodzaj nieświadomych sprzedawców, którzy pracują dla brandów i je budują."

Marek Cieśla - MBA Oxford Brooks, Westminster College of Computing, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Krakowie (POU). Pracuje dla Divx Inc. jako Account Manager, obsługując marki: KISS, OpenShop, DivX, ITCube.

Informacje jak również na stronce www.wrealu.info.

13.05.2007:

Pierwsze spotkanie z cyklu Witajcie w realu - spotkań na temat nowych mediów, organizowane przez Koło Naukowe EPIcentrum.

Dlaczego praca w agencji interaktywnej nie jest nudna?

Gośćmi będą Dawid Szczepaniak i Arkadiusz Lubaś z agencji interaktywnej Opcom.

16 maja 2007 (środa), godz. 20:00
Klub „U Louisa”, Rynek Główny 13
wstęp wolny.

Pracownicy Opcom spróbują w oparciu o Case Study: Puma i Big Star przedstawić „uroki” pracy w agencji interaktywnej.

26.04.2007:

Informacje o Festiwalu Plakatu Reklamowego „Barbakan 2007”
(Kraków, 26 kwietnia - 20 maja 2007).

9.04.2007:

Informacje o V Krakowskiej Dekadzie Fotografii i wydarzeniach organizowanych przez nasze koło.

16.04.2007:

Program VI Festiwalu Reklamy Kreatywnej WIZUALIA, który odbędzie się Wrocławiu, w dniach 24-26 kwietnia. Więcej informacji: www.wizualnia.pl.

28.03.2007:

Uaktualniono dział LINKI.

26.03.2007:

Koło Naukowe Medioznawców zaprasza na dyskusję dotyczącą książki

Język nowych mediów
Lva Manovicha

z udziałem

prof. dr. hab. Tadeusza Lubelskiego
oraz dr Anny Nacher

Serdecznie zapraszamy wszyskich w poniedziałek 2 kwietnia o godz. 18:00 do kawiarni Collegium Maius.
Fragmenty książki, których dotyczyć będzie dyskusja, dostępne są w punkcie ksero na ulicy Straszewskiego (z domofonem, po schodkach), a także można je pobrać STĄD (6MB, zip).

29.01.2007:

Zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Medioznawców, we wtorek (30. 01) o godzinie 12:30 w sali nr 7 (I piętro) na Piłsudskiego.

14.01.2007:

Powstał nowy dział: SZTUKA NOWYCH MEDIÓW.

14.01.2007:

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA zaprasza na wykład prof. OLIVERA GRAUA pt. FANTASMAGORYCZNA SZTUKA MEDIÓW - sztuka wirtualna XIX. wieku i jej utopijna przyszłość.

Wykład odbędzie się w Centrum Manggha 18 stycznia 2007 o godz. 18:00.

4.01.2007:

Pojawił się Szczegółowy program konferencji ArsElectronica.

15.12.2006:

Zapraszamy wszystkich na spotkanie Koła Naukowego Medioznawców, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 18. grudnia w sali nr 3 (oczywiście w ISzA). Zaczynamy o godz. 17.

14.12.2006:

Po kliknięciu na logo w prawym górnym rogu strony pojawią się wszystkie wersje logo Koła Naukowego Medioznawców do ściągniącia.

Poza tym w dziale linki umieściłem nowe odnośniki dotyczące reklamy.

1.11.2006:

Koło Naukowe Medioznawców zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konferencji ArsElectronica poświęconej zagadnieniom mediów audiowizualnych i elektronicznych.

1.12.2006

W dziale linki pojawiły się nowe odnośniki dotyczące sztuki nowych mediów.

3.08.2006:

W dziale O nas pojawił się pełny tekst Statutu Koła Naukowego Medioznawców.

21.05.2006:

W dziale linki pojawił się odnośnik do zerowego numeru magazynu uniGENDER.

18.05.2006:

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez KN Medioznawców UJ. W jego trakcie studenci III roku ISzA zaprezentują analizy programów telewizyjnych, przygotowane w ramach zajęć prowadzonych przez pp. Annę Nacher i Monikę Górską-Olesińską.

Poniedziałek, 22.05.2006 r., godz. 19.15 ul. Piłsudskiego 13, s. 4

22.04.2006:

Program konferencji Obrazy młodej Europy.

20.04.2006:

Informacje o wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi Europejskiemu Pociąg Europa 2006.

3.04.2006:

Podsumowanie konferencji Rodzina: bogactwo dyskursów wraz z galerią zdjęć.

24.03.2006:

Informacje o sesji naukowej doc CAMPania - Zjawisko campu we współczesnej kulturze organizowanej przez Bunkier Sztuki oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polonistycznych przy Wydziale Polonistyki UJ. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 5-6 czerwca 2006 roku.

24.03.2006:

baner konferencji

Prośba o wkład naukowy w przebieg konferencji *.doc Europejskie społeczeństwo wielokulturowe - dialog na pograniczu kultur organizowanej przez Koło Naukowe Animatorów Kultury UJ.

22.03.2006:

Uruchamiamy podziemne kino "Amator". Projekt ma na celu stworzenie miejsca, gdzie każdy amator video i filmu, będzie mógł pokazać swój film i skonfrontować się z publicznością.

Kontakt: mrzonki@o2.pl / (012)267 51 26

22.03.2006:

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie o nazwie - "POWSZECHNY LAMENT MIEJSKI". Akcja będzie miała charakter publiczny i powszechny, łącząc elementy performance i rytuału zawodzenia i żalenia powinna doprowadzić do wewnętrznego oczyszczenia uczestników. Całość będzie rejestrowana na video i prezentowana na przełomie kwietnia i maja na przeglądzie video art organizowanego przez KN w ramach EUROPAZUG i konferencji Obrazy Młodej Europy.

Kontakt: mrzonki@o2.pl / (012)267 51 26

12.03.2006:

Są już gotowe program i mapka dla uczestników konferencji Rodzina: bogactwo dyskursów.

4.03.2006:

Koło Naukowe Medioznawców UJ
zaprasza na spotkanie pt.

Ars Electronica On/Off
Sztuka elektronicznej rzeczywistości

które poprowadzi dr Michał Ostrowicki (Instytut Filozofii UJ)

Straszewskiego 27, sala 216
Piątek, 10 marca 2006
godz. 18:00

3.03.2006:

Informacje o przyszłych numerach Panoptikum - gdańskiego pisma popularno-naukowego poświęconego kulturze audiowizualnej.

2.03.2006:

Najbliższe spotkanie PLETO odbędzie się w sobotę 4.02.2006 o godz. 16.00, ul. Topolowa 17/5 (mieszkanie p. Michałowskich). To będzie stałe miejsce spotkań. Jeżeli ktoś o tej porze nie może, to proszę o ew. propozycję innego czasu i miejsca spotkań.

CZUJ! CZUWAJ!
PLETO PLETO PLETO

mrzonki@o2.pl

26.02.2006

Informacje o drugim i trzecim numerze pisma Pośrodku oraz elektroniczna wersja pierwszego numeru.

7.01.2006:

Informacje na temat konferencji studentów i doktorantów

Człowiek i Nowe Media III

organizowanej przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Człowiek@NoweMedia Uniwersytetu Gdańskiego.

4.01.2006:

Informacje na temat ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Męskość jako kategoria kulturowa

organizowanej przez UMCS w Lublinie.

5.12.2005:

Zapraszamy na trzecie już spotkanie z doktorantkami ISzA. Referat

Elektroniczne dyskursy - dylematy metodologiczne

zaprezentuje mgr Monika Górska-Olesińska. Rzecz dotyczyć będzie fenomenu CMC (Computer Mediated Communication), czyli wszystkich GG, IRC, MSN oraz czatów.

8 grudnia, czwartek, godz. 17.30, ul. Filipa 25, s. 15.

25.11.2005:

Sekcja KRÓTKA FORMA rozpocznie niedługo pracę nad projektem dotyczącym zwiastunów filmowych. Celem pracy jest zbadanie ich wpływu na widza (co będzie się wiązało z przeprowadzeniem serii "wywiadów") oraz bliższe przyjrzenie się ich kontrukcji i mechanizmowi działania. Pytania, pomysły i zgłoszenia proszę kierować pod adres marczukm@o2.pl.

Marta Marczuk

25.11.2005:

Dodano wyniki Naszej Dychy 2005!

17.11.2005:

Koło Naukowe Medioznawcy zaprasza na odczyt referatu doktorantki Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ mgr Anny Nacher:

Globalna telewizja, lokalne taktyki?
Gender jako negocjacja znaczeń w telewizji doby globalizacji.

21 listopada 2005, poniedziałek, godz. 19.15, ul. Filipa 25, s.15.

11.10.2005:

Koło Naukowe Medioznawcy zaprasza na odczyt referatu doktorantki Instytutu Sztuk Audiowizualnych mgr Marty Raczek:

Od koncepcji do aktualizacji - rozważania nad ontologicznym statusem interaktywnego dzieła sztuki.

16 listopada 2005, środa, godz. 19.15. ul. Piłsudskiego 13, s. 4

Do góry